work in progress VI / arbete pågår del VI

05042015-IMG_3732The last piece is all finished, niecely stretched and ready to join piece one. That I will wit with until later.

Andra delen av björkbilden är klar, färdigspänd och redo att sys ihop med del ett. Men det väntar jag med till senare.

About henrietteo

Jag är utbidlad och sedan många år verksam som textilkonstnär, arbetar framför allt med fritt broderi. Jag ställer ut runt om i landet, arbetar med uppdrag, har kurser och håller workshops. besök mig gärna på instagram: henrietteousback

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: