Tertsa, Flower Shadow / Tertsa, skuggan efter blommor

In the little cretan village Tertsa I found a wall. Once, there were flowers climbing it, but now, there is only the shadow after the flowers left. It inspired me to do this two pictures.

I den lilla kretensiska byn Tertsa hittade jag en mur, där en gång blommor slingrade sig. Nu fanns bara skuggan efter dem kvar. Detta har inspirerad mig att göra dessa två bilder.

 

Tertsa -Flower Shadows / Tertsa - skuggan efter blommor

Tertsa -Flower Shadows / Tertsa – skuggan efter blommor

Tertsa -Flower Shadows / Tertsa - skuggan efter blommor

Tertsa -Flower Shadows / Tertsa – skuggan efter blommor