White as snow, The Winter Quilt / Vit som snö, vintertäcket

Vintertäcket:

Vit som snö

som dimma, som glömska, som död, som tomhet.

den vita färgen symboliserar mycket, allt från oskuld, renhet, det obesudlade till sorg och död.

Jag har gjort ett Snötäcke, där gömmer sig tre olika sagor:

Snövit, H C Andersens Snödrottningen och så Frau Holle.

Frau Holle, eller Holde, är en urgammal kvinnlig gudinna, som rådde bl a över årstiderna.

I sagan testas det onda och det goda, två flickgestalter som genom att i tur och ordning falla ned i en brunn så småningom kommer till Fru Holles hus, De får i uppdrag att hjälpa till med att vädra och skaka hennes dunbolstrar. Den goda flickan är flitig och idog och då snöar det ymnigt på jorden. Den onda är lat och det året är det snöfritt och tråkigt. De belönas för sitt arbete: den goda genom att guldmynt trillar ur hennes mun var gång hon öppnar den. Den elaka flickan däremot, ur hennes mun hoppar det fula paddor när hon talar.

I täcket skymtar man en flickgestalt. det kan vara Snövit, det kan vara Gerda som söker sin vän som kidnappats av Snödrottningen, det kan vara en av flickorna i Frau Holle.

I hörnen finns dödskallar, symbolen för döden, den definitiva betydelsen av vitt.